skip to Main Content
info@sangala.se | 070-872 80 07
Stöd och matchning på din väg till jobb

Med erfarna och kunniga handledare och ett stort kontaktnät i det lokala näringslivet så erbjuder vi tjänsten Stöd och Matchning på uppdrag av Radix Kompetens. När du deltar i vårt program så ökar du möjligheterna att få ett jobb eller en utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.

Tjänsten Stöd och Matching har fyra olika nivåindelningar (spår), och kan anpassas speciellt efter dina behov. Förutom att få stöd i att hitta och söka jobb så får du hjälp med att skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, motiverande samtal, studie- och yrkesvägledning, studiebesök med mera.

Så här fungerar det

Du söker Stöd och Matchning hos din arbetsförmedlare som beslutar om du kan få tjänsten. Du väljer sedan Radix Kompetens som leverantör och meddelar din arbetsförmedlare. Vi kontaktar dig för ett första möte och gör en planering som passar dig innan du börjar ditt program.

Fyra olika nivåer

Med fyra olika nivåer i tjänsten anpassar vi innehållet efter vad du behöver göra eller lära dig för att få arbete. Du kan få Stöd och matchning även med språkstöd och förstärkning med förlängd tid, allt efter vad din arbetsförmedare anser är bäst för just dig.

radix_logo_1
Låt oss hjälpa dig i jobbsökandet

Vårt fokus är att hjälpa dig att nå ditt mål genom aktivt arbetssökande och deltagande i jobbinriktade aktiviteter samt studie- och yrkesvägledning.

Aktuellt just nu
Back To Top